Ostfriesische Landschaft
Hochdeutsch
Plattdeutsch
direkte Treffer
Substantive
dat Deep, Pl.: de Depen
de Togsloot, Pl.: de Togsloten
de Gööt, auch: Göte, Pl.: de Göten
de Meedjegööt, auch: Meedjegöte, Pl.: de Meedjegöten
de Meedjesloot, Pl.: de Meedjesloten
de Grüpp, auch: Grüppe, Pl.: de Grüppen
Entwässerungsgraben an d. Innenseite d. Deiches
de Riensloot (östl. Ostfriesl.), Pl.: de Riensloten
de Tjaa, Pl.: de Tjaden
zum Seitenanfang