Ostfriesische Landschaft
Hochdeutsch
Plattdeutsch
direkte Treffer
Substantive
de Unnersöken, Pl.: de Unnersökens
die Forschung
de Unnersöken, Pl.: de Unnersökens
die Prüfung (Untersuchung)
de Unnersöken, Pl.: de Unnersökens
die Forschung
de Unnersöök, Pl.: de Unnersöken
Verben
unnersöken
forschen (wissenschaftl. untersuchen)
unnersöken
zum Seitenanfang