Ostfriesische Landschaft
Hochdeutsch
Plattdeutsch
direkte Treffer
Substantive
de Miegamelbült, Mieghamelbült, Pl.: de Miegamelbülten, Mieghamelbülten
de Miegelbült, Miegerbült, Pl.: de Miegelbülten, Miegerbülten
de Pissbült, Pl.: de Pissbülten
zum Seitenanfang