Ostfriesische Landschaft
Hochdeutsch
Plattdeutsch
direkte Treffer
Substantive
de Junggesell, Pl.: de Junggesellen
de Jungkeerl, Pl.: de Jungkeerls
de Jungkerel, Pl.: de Jungkerels
alter Junggeselle
de Eenloper, Pl.: de Eenlopers
alter Junggeselle
de Eenspanner (scherzh.), Pl.: de Eenspanners
alter Junggeselle
de Enkeltloper, Pl.: de Enkeltlopers
alter Junggeselle
de eenlopig Minsk, dat eenlopig Minske, Pl.: de eenlopig Minsken
zum Seitenanfang