Ostfriesische Landschaft
Hochdeutsch
Plattdeutsch
direkte Treffer
Verben
etw. v. jmdm. erbitten
een um wat an wesen
jmdn. anhaltend u. dringl. um etw. bitten
een um wat an wesen
jmdn. um etw. ersuchen
een um wat an wesen
etw. bezwecken
up wat an willen
Adjektive und Adverbien
an
an
etwa (ungefähr)
an
Pronomen und Präpositionen
an (lokal)
an
an (auch in einigen Zus.)
ans
an ’t (’t = Verkürzung des Artikels dat)
am (lokal)
an ’t (’t = Verkürzung des Artikels dat)
am (lokal)
an d’ (d’ = Verkürzung des Artikels de)
zum Seitenanfang