Ostfriesische Landschaft
Hochdeutsch
Plattdeutsch
direkte Treffer
Substantive
de Kell, Pl.: de Kellen
de Müürkerkell, Pl.: de Müürkerkellen
große Maurerkelle
de Truvel, Pl.: de Truvels
kleine Maurerkelle
de Puurfoot, Pl.: de Puurfoten
lange, schmale Maurerkelle
dat Foogiesder, Pl.: de Foogiesders
lange, schmale Maurerkelle
de Pannsmeerder, Pl.: de Pannsmeerders
lange, schmale Maurerkelle
de Pannstrieker, Pl.: de Pannstriekers
zum Seitenanfang