Ostfriesische Landschaft
Hochdeutsch
Plattdeutsch
direkte Treffer
Substantive
die Klemme (in allen hdt. Bed.)
de Klemm, auch: Klemme, Pl.: de Klemmen
die Klemme (in allen hdt. Bed.)
de Kniep, auch: Kniepe, Pl.: de Kniepen
die Klemme (Werkzeug zum Festhalten)
dat Klemmiesder, Pl.: de Klemmiesders
Redensartenanzeigen
zum Seitenanfang