Ostfriesische Landschaft
Hochdeutsch
Plattdeutsch
direkte Treffer
Substantive
de Plicht, Pl.: de Plichten
de Schuld, Pl.: de Schullen o. Schulden
de Schüld, Pl.: de Schülden
dienstl. Verpflichtung
dat Amt, Pl.: de Amten
lang anhaltende Verpflichtung
en Büngel an ’t Been (Rda.; abw.)
Ausdrücke, Redensarten, Wendungenanzeigen
zum Seitenanfang